ICN - Pitesti

LABORATOR DE INCERCARI PENTRU CARACTERIZAREA RADIOLOGICA A MATERIALELOR REZULTATE DIN PRACTICI NUCLEARE - CROWN

Laboratorul de incercari pentru caracterizarea radiologica a materialelor rezultate din practici nucleare (CROWN) furnizeaza servicii privind caracterizarea radiologica a materialelor provenite din practici nucleare autorizate, in vederea eliberarii de sub regimul de autorizare sau pentru clasificarea acestora ca deseuri radioactive.

Domeniile vizate sunt dezafectarea instalatiilor nucleare, tratarea si conditionarea deseurilor radioactive si caracterizarea si restaurarea radioecologica a unor zone contaminate, potentialii beneficiari fiind titularii de autorizatie in conformitate cu cerintele Legii nr.111/1996 si ale normelor de aplicare precum si alti agenti economici sau autoritati publice.

Laboratorul face parte din Laboratorul de radioprotectie care este notificat CNCAN.

Asigurarea calitatii

  • Sistemul de asigurare a calitatii este structurat in acord cu cerintele standardului SR EN ISO CEI 17025:2005.
  • Procedurile tehnice sunt realizate in acord cu recomandarile standardelor nationale sau internationale aplicabile.
  • Laboratorul detine si utilizeaza materiale de referinta certificate pentru verificarea interna a performantelor metodelor de masurare.
  • Laboratorul participa in mod sistematic la intercomparari si teste de performanta organizate de AIEA sau alte organisme nationale sau internationale.

Activitati:

  • Caracterizarea radiologica a materialelor provenite din practici nucleare autorizate, in vederea eliberarii de sub regimul de autorizare sau pentru clasificarea acestora ca deseuri radioactive;
  • Studii radiologice in vederea caracterizarii unor locatii contaminate radioactiv.

Noutati

STIRI

  • Alfred Reactor

Ultima actualizare: 05-02-2014.


Evenimente stiintifice

  • Site optimizat pentru Internet Explorer 7+