ICN - Pitesti

INFRASTRUCTURA DE CERCETARE - DEZVOLTARE

REACTOR TRIGA SI LABORATOR DE EXAMINARE POST IRADIERE (LEPI) sunt instalatii unice la nivel national utilizate pentru iradieri de combustibil nuclear, materiale de structura destinate centralelor nucleare, obtinere de radioizotopi pentru industrie si medicina, difractometrie cu neutroni, dezvoltare de medode nucleare cu aplicatii in arheologie, geologie, medicina si protectia mediului, testarea, manipularea si examinarea distructiva si nedistructiva a combustibilului nuclear iradiat si a materialelor de structura din centralele nuclearo-electrice, producerea de surse inchise de radiatii nucleare. mai mult...

LABORATORUL DE INCERCARI PENTRU CARACTERIZAREA COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT SI A DESEURILOR RADIOACTIVE - LABORAD asigura dezvoltarea de metode pentru caracterizarea radionuclidica a deseurilor inalt si mediu active in vederea depozitarii intermediare sau definitive. Laboratorul face parte din Laboratorul de examinare post-iradiere (LEPI) si este notificat CNCAN. mai mult...

Sectia de TESTARI IN AFARA REACTORULUI (TAR) dezvolta echipamente si tehnologii pentru CNE Cernavoda, efectueaza teste de calificare a echipamentelor si componentelor pentru reactorii de tip CANDU si asigura suport tehnologic pentru Unitatea 1 si Unitatea 2 de la CNE Cernavoda. mai mult...

STATIA DE TRATARE A DESEURILOR RADIOACTIVE (STDR) asigura colectarea, transferul, tratarea si conditionarea deseurilor radioactive generate la reactoarele TRIGA, Fabrica de Combustibil Nuclear Pitesti (FCN), Laboratorul de Examinare Post Iradiere (LEPI) si in alte instalatii nucleare din ICN si din tara, precum si dezvoltarea si implementarea de noi echipamente si tehnologii. mai mult...

SECTIA MATERIALE NUCLEARE SI COROZIUNE are in componenta mai multe laboratoare care sunt echipate cu aparatura si instalatii experimentale pentru studiul comportarii la coroziune a materialelor metalice din circuitul primar si cel secundar al reactorului CANDU, a materialelor performante pentru reactoare de Generatie IV, coroziunea microbiologica in centralele nucleare, fenomenul DHC si mecanisme de fracturare, evaluarea integritatii structurale a componentelor metalice in diferite conditii, comportarea termo-mecanica a materialelor metalice si ceramice in diferite conditii de functionare si mediu, fabricarea de combustibil nuclear experimental (prototip). mai mult...

LABORATORUL DE ANALIZA SUPRAFETEI (ESCALAB) are in dotare instalatii si echipamente destinate caracterizarilor microfizice pentru suprafete si filme subtiri (analize XPS, Microscopie XPS, "depth profiling") si experimentelor de ingineria electrochimica a suprafetei (tratamente in Plasma de electroliza, electrodepuneri din lichide ionice) pentru dezvoltarea de materiale utilizabile in conditii extreme - presiune, temperatura si fluxuri mari de neutroni. Laboratorul este desemnat ca Laborator Notificat de incercari, pentru tehnicile SAXPS (Small Area XPS), Microscopie XPS (fast Paralell imaging XPS) si "depth profiling", conform Notificarii LI 07_ESCALAB/2017 emisa de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN). mai mult...

LABORATORUL DE RADIOPROTECTIE, PROTECTIA MEDIULUI SI PROTECTIA CIVILA asigura masurile de radioprotectie si protectia mediului pentru propriile instalatii nucleare si sustine un program de cercetare-dezvoltare pentru cresterea eficientei protectiei omului si mediului inconjurator impotriva riscurilor asociate radiatiilor. mai mult...

LABORATOR DE INCERCARI PENTRU CARACTERIZAREA RADIOLOGICA A MATERIALELOR REZULTATE DIN PRACTICI NUCLEARE (CROWN) furnizeaza servicii privind caracterizarea radiologica a materialelor provenite din practici nucleare autorizate, in vederea eliberarii de sub regimul de autorizare sau pentru clasificarea acestora ca deseuri radioactive. Domeniile vizate sunt dezafectarea instalatiilor nucleare, tratarea si conditionarea deseurilor radioactive si caracterizarea si restaurarea radioecologica a unor zone contaminate, potentialii beneficiari fiind titularii de autorizatie in conformitate cu cerintele Legii nr.111/1996 si ale normelor de aplicare precum si alti agenti economici sau autoritati publice. Laboratorul face parte din Laboratorul de radioprotectie care este notificat CNCAN. mai mult...

LABORATORUL DE INCERCARI SI FIABILITATE efectueaza incercari si verificari de surse inchise de radiatii utilizate in instalatii nucleare sau procese industriale de gamagrafie (ex. 192Ir), incercari si verificari pentru aparatura dozimetrica, incercari de mediu (caldura umeda, caldura uscata, frig, etc.) pentru echipamente, aparatura, componente, utilizate in domeniul nuclear sau industrial, incercari pentru ambalaje destinate transportului materialelor radioactive, teste de imbatranire accelerata pentru materiale si componente din domeniul nuclear.Laboratorul este notificat de catre CNCAN prin NOTIFICARE CNCAN nr. LI 01_LIF/2018 - pentru intreg domeniul de incercari .mai mult...

LABORATORUL DE CONTROL TEHNIC DE CALITATE (CTC) efectueaza examinari nedistructive autorizate de ISCIR pe domeniul clasic si nuclear, examinare vizuala si control dimensional, control chimic al suprafetelor si al acoperirilor acestora (grunduire, vopsire, brunare, zincare etc.), control distructiv (incercari mecanice - tractiune, duritate si incercari tehnologice - indoire, rupere). mai mult...

LABORATORUL DE METROLOGIE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI etaloneaza, calibreaza, repara echipamente de masurare si monitorizare din ICN si din alte unitati nucleare si asigura functionarea echipamentelor de tehnica de calcul, retelei IT pentru acces la internet si a postei electronice. mai mult...

Ultima actualizare: 21-03-2018.


Evenimente stiintifice

  • Site optimizat pentru Internet Explorer 7+