ICN - Pitesti
A N U N T


In data de 05.12.2018 ora 800 RATEN ICN Pitesti organizeaza concurs, la sediul Institutului, str. Campului nr. 1, Mioveni, pentru angajare pe urmatoarele posturi, pe durata nedeterminata:

Inscrierile la concurs se fac in zilele lucratoare, intre orele 900-1200, pana in data de 29.11.2018 ora 1200, data pana la care cei interesati vor prezenta la Biroul Resurse Umane de la sediul Institutului, un dosar cu urmatoarele documente

 1. Cerere de inscriere la concurs (se completeaza de candidat la depunerea dosarului);
 2. Actele de studii in copie si original (diploma de bacalaureat, foaie matricola, certificat de calificare, dupa caz);
 3. Curriculum vitae;
 4. Carnetul de munca in copie si original completat cu raport REVISAL de la ultimul loc de munca;
 5. Declaratie de compatibilitate pe proprie raspundere (se completeaza de candidat la depunerea dosarului);
 6. Declaratie de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru inscriere si participare la concurs (se completeaza de candidat la depunerea dosarului);
 7. Carte de identitate in copie si original;
 8. Adeverinta de la medicul de familie din care sa rezulte daca este sau nu in evidenta cu boli cronice;
 9. Aviz psihologic pentru postul vizat (eliberat de cabinet psihologic autorizat de Colegiul Psihologilor din Romania);
 10. Cazier judiciar.

Cerinte minime pentru inscrierea la concurs:

 1. Absolventi de studii superioare de specialitate de lunga durata pentru posturile de inginer;
 2. Acte de studii compatibile cu posturile scoase la concurs: diploma de licenta, diploma de bacalaureat, certificat de calificare, dupa caz;
 3. Pentru postul de arhivar, candidatii trebuie sa aiba absolvit curs de arhivar acreditat de Arhivele Nationale;
 4. Pentru postul de impiegat auto, candidatii trebuie sa detina „permis de conducere categoria B”;
 5. Cursuri de perfectionare/specializare, dupa caz;
 6. Stare de sanatate corespunzatoare cerintelor postului;
 7. Cunostinte profesionale conform tematicii anuntate.

Nota minima de la care candidatii se considera reusiti este 7.

Probele de concurs si ponderile notelor in nota finala sunt urmatoarele:

 1. verificarea cunostintelor profesionale de specialitate prin lucrare scrisa – 75% din nota finala pentru posturile de inginer; 60% din nota finala pentru posturile de: tehnoredactor, arhivar, electromecanic, instalator tehnici-sanitar, mecanic intretinere reparatii si impiegat auto; 40% din nota finala, pentru posturile de lacatus mecanic, sudor, frezor si muncitor necalificat;
 2. interviu – 25% din nota finala pentru posturile de inginer ; 40% din nota finala pentru posturile de: tehnoredactor, arhivar, electromecanic, instalator tehnici-sanitar, mecanic intretinere reparatii si impiegat auto; 10% din nota finala, pentru posturile de lacatus mecanic, sudor, frezor si muncitor necalificat.
 3. lucrare practica - 50% din nota finala pentru posturile de lacatus mecanic, sudor, frezor si muncitor necalificat.

Tematica si Bibliografia sunt afisate si la sediul Institutului.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0248/213400 interior 115.

STIRI

Noutati

Evenimente Stiintifice

 • Alfred Reactor

Ultima actualizare: 16-11-2018.


Evenimente stiintifice

 • Site optimizat pentru Internet Explorer 7+