ICN - Pitesti
Simulări Numerice pentru Depozitarea Deşeurilor Radioactive 2 – NSRAWD 2

Obiective

Proiectul îşi propune să continue şi să consolideze colaborarea între RATEN ICN şi CEA, în domeniul simulărilor numerice pentru depozitarea deşeurilor radioactive, combinând activităţile de modelare cu cele experimentale pentru îmbunătăţirea şi validarea modelelor numerice folosite pentru simularea curgerii apei şi transportului contaminanţilor, precum şi pentru determinarea unor proprietăţi importante de transport al radionuclizilor (coeficienţii de dispersivitate şi retenţie). În plus, prin proiect se vor aduce date experimentale cu privire la influenţa barierelor de beton utilizate în construcţia depozitului asupra proprietăţilor de retenţie ale stratului de loess situat sub fundaţia depozitului. Modelele numerice adecvate pentru fiecare element al sistemului de depozitare, care au fost deja cuplate în Platforma Alliances, vor fi în continuare îmbunătăţite pentru a reduce incertitudinile şi a obţine o abordare mai realistă a evaluărilor de performanţă şi securitate a depozitului de deşeuri slab şi mediu active de la Saligny.

Obiectivul proiectului este reducerea incertitudinilor asociate cu transportul contaminanţilor în zona nesaturată a amplasamentului Saligny, prin:

  • obţinerea unor date specifice amplasamentului care să descrie cu acurateţe interacţia contaminanţilor cu mediul geologic din vecinătatea depozitului
  • îmbunătăţirea şi validarea modelelor numerice de transport utilizate în evaluarea de securitate a depozitarii deşeurilor radioactive
    • dezvoltarea unui nou test experimental de trasori pe amplasament şi colectarea unui număr mai mare de date experimentale pentru o mai bună înţelegere a caracteristicilor amplasamentului Saligny
    • cresterea încrederii în modelările numerice asociate depozitării deşeurilor radioactive
  • dezvoltarea sistemului integrat pentru evaluarea de securitate a depozitării deşeurilor slab şi mediu active aplicat la amplasamentul Saligny, ca o modalitate utilă pentru aplicaţiile viitoare de licenţiere a amplasamentelor de depozitare

Persoane de contact:

Ultima actualizare: 24-02-2015.


Evenimente stiintifice

  • Site optimizat pentru Internet Explorer 7+